woensdag 10 januari 2018

EEN REGELING MET DE REGERING

(eigenaardig hoe de klemtoon helemaal anders ligt bij twee woorden met een lettertje verschil. Zou Nederlands dan toch een moeilijke taal zijn?)


Aangezien ik niet zo een goed oog heb in ruwweg 70% van de mensen rondom mij, heb ik altijd geloofd dat het de taak was van de regering om de lijnen uit te zetten waarbinnen we allemaal mochten kleuren.
Kwestie dat de meest kwaadwilligen van die 70% onze gezondheid en veiligheid niet zouden opofferen aan plat winstbejag.
Je wil tenslotte toch een beetje zekerheid hebben over wat er allemaal in die worsten gedraaid wordt en hoe veilig die auto precies is.

Helemaal anders gaat het hier bij de Amerikanen en dan meer bepaald bij de meer conservatieve republikeinen.
Zij ijveren voor een kleinere en minder betuttelende regering en vinden dat we allemaal een beetje zelf moeten gaan beslissen hoe we willen leven.

Een mooi voorbeeld daarvan is het vierde artikel van de grondwet dat bepaalt dat mensen veilig moeten zijn als persoon en in hun huizen (en bij uitbreiding in hun voertuig en papierwerk) tegen onnodig oponthoud door vertegenwoordigers van de wet.
In de praktijk zie je dan een agent die een auto stopt waarbij de bestuurder vriendelijk zegt dat ie weigert vragen te beantwoorden.
Daarna volgt dan het zinnetje "Heb je vastgesteld dat ik van plan was een misdaad te plegen of heb je gezien dat ik net een misdaad pleegde?"
Als meneer agent daar negatief op antwoordt, wordt er verder gegaan met "word ik vastgehouden of ben ik vrij om mijn weg verder te zetten?"
De wetsdienaar kan op dit moment niet anders dan de verdachte te laten gaan...
Er werd geen enkele vraag beantwoord, er kon geen identiteit vastgesteld worden, de chauffeur kan verder gaan met zijn anonieme leventje zonder dat een afgevaardigde van de regering ook maar iets te zeggen heeft.

De regering minder regulerend en regelend (ik kon het niet laten) laten werken, is ook van in het begin de bedoeling geweest van de presidentiele halve zool van dit land - ook al was hem dat voornamelijk ingefluisterd door Sloppy Steve, de uiterst rechtse conservatief die er een erezaak wou van maken om het hele bestuurlijke clubje aan de top omver te werpen -.
Tot ie de uitgang gewezen werd...

Als Uber-chauffeur krijg ik gelukkig een paar keer per dag de kans om dit onderwerp aan te snijden met de verschillende karakters die ik in de auto ontvang.
Het is alvast heel duidelijk dat in de US de gedachte veel sterker leeft dat je het als burger allemaal een beetje zelf moet zien te doen.
Er is een veel kleiner vangnet van sociale zekerheid, je staat er meer alleen voor dan in het Europa van wetten en regeltjes en op een bepaalde manier is dat ook een goed ding (daarover zeker meer in een volgende post).
Ik hou alleen mijn hart vast voor de gevaren die verbonden zijn aan het loslaten van gewetensloze zakenmannen op een consumptiemarkt zonder duidelijke spelregels.